DaM daM! – Odlepio

Čini mi se da sam sad odlepio
i sanjam
Čini mi se da sam sad odlepio
i topim se

Necu da
Imam ja
Ništa s tim
Pakujem se odlazim.
Necu da
Imam ja
Ništa s tim
Pravim se da ne vidim.

Nisam nikad
Hoću sada
Nisam juče
Želim sutra
malo

Necu da
Krijem ja
Nisam ni hteo,
a neću ni sad.
Necu da
Imam ja
Ništa s tim
Pakujem se odlazim.

Siguran mi se da sam sad odlepio
i sanjam sve.
Siguran mi se da sam sad odlepio
i topim se.
U mraku, toplo je.
U mraku…